Projecten

Naast het Memento-woordfestival zijn er ook enkele andere literaire initiatieven die we graag wat toelichten.